Gdje je dvorana D1?

Do dvorane D1 možete doći na sljedeći način:
- popnite se preko stepenica u atriju Fakulteta na prvi kat, lijevom stranom
- prođite pokraj Malog amfiteatra do dvorane D1