Gdje je dvorana D11?

Do dvorane D11 možete doći na sljedeći način:
- popnite se preko stepenica u atriju Fakulteta na prvi kat
- kraj Velikog amfiteatra, prođite u novu zgradu Ekonomskog fakulteta
- prođite kraj sjevernog ulaza u zgradu sve do stubišta i spustite se jedan kat
- na sredini hodnika nalazi se dvorana D11