Gdje je dvorana D14?

Do dvorane D14 možete doći na sljedeći način:
- popnite se preko stepenica u atriju Fakulteta na prvi kat
- kraj Velikog amfiteatra, prođite u noviju (manju) zgradu Ekonomskog fakulteta (Aneks)
- prođite kraj sjevernog ulaza u zgradu sve do stubišta i pođite na treći kat dizalom ili stubištem
- na početku hodnika nalazi se dvorana D14