Gdje je dvorana D2?

Do dvorane D2 možete doći na sljedeći način:
- popnite se preko stepenica u atriju Fakulteta na prvi kat, lijevom stranom
- Ulaz u dvoranu D2 odmah je na vrhu stepenica