Gdje je dvorana D4?

Do dvorane D4 možete doći na sljedeći način:
- popnite se preko stepenica u atriju Fakulteta na prvi kat, lijevom stranom
- prođite preko mosta
- ulaz u dvoranu D4 je ispred Vas