Gdje je dvorana D5?

Do dvorane D5 možete doći na sljedeći način:
- popnite se preko stepenica u atriju Fakulteta na prvi kat
- prođite preko bilo kojeg od dva mosta
- ulaz u dvoranu D5 je na sredini između mostova