Gdje je dvorana D6?

Do dvorane D6 možete doći na sljedeći način:
- popnite se preko stepenica u atriju Fakulteta na prvi kat, desnom stranom
- prođite preko mosta
- ulaz u dvoranu D6 je ispred Vas!