Gdje je dvorana D7?

Do dvorane D7 možete doći na sljedeći način:
- pođite istočnim ili zapadnim stubištem na četvrti kat (možete koristiti i lift)
- prođite pokraj WC-a na četvrtom katu
- dvorana D7 na zapadnom dijelu dugog hodnika, sa sjeverne strane