Gdje je dvorana D8?

Do dvorane D8 možete doći na sljedeći način:
- pođite istočnim ili zapadnim stubištem na četvrti kat (možete koristiti i lift)
- prođite pokraj WC-a na četvrtom katu
- dvorana D8 na sredini dugog hodnika, sa sjeverne strane