Gdje je dvorana D9?

Do dvorane D9 možete doći na sljedeći način:
- pođite istočnim ili zapadnim stubištem na četvrti kat (možete koristiti i lift)
- prođite pokraj WC-a na četvrtom katu
- dvorana D9 na istočnom dijelu dugog hodnika, sa sjeverne strane