Gdje je Funky Caffe?

Do Funky Caffe-a možete doći na sljedeći način:
- stepenicama u atriju popnite se na prvi kat
- prođite pored Velikog amfiteatra, dugim hodnikom do stubišta u Aneksu
- popnite se na drugi kat
- na kraju hodnika nalazi se Funky Caffe