Gdje je infolab 3?

Do infolaba 3 možete doći na sljedeći način:
- popnite se preko stepenica u atriju Fakulteta na prvi kat, desnom stranom
- prođite pored Velikog amfiteatra dugim hodnikom do ulaza u Aneks
- infolab 3 je prva prostorija s Vaše desne strane