Gdje je infolab 4?

Do infolaba 4 možete doći na sljedeći način:
- popnite se preko stepenica u atriju Fakulteta na prvi kat, desnom stranom
- prođite pored Velikog amfiteatra dugim hodnikom do ulaza u Aneks
- infolab 4 je na sredini dugog hodnika, s Vaše desne strane