Gdje je Mali amfiteatar?

Do Malog amfiteatra možete doći na sljedeći način:
- stepenicama u atriju popnite se na prvi kat bilo kojom stranom
- Mali amfiteatar nalazi se na sjevernoj strani atrija