Gdje je Svečani amfiteatar?

Do Svečanog amfiteatra možete doći na sljedeći način:
- popnite se preko stepenica u atriju Fakulteta na prvi kat
- kraj Velikog amfiteatra, prođite u novu zgradu Ekonomskog fakulteta
- prođite kraj sjevernog ulaza u zgradu sve do stubišta i spustite se jedan kat