Gdje je vijećnica V1?

Do vijećnice V1 možete doći na sljedeći način:
- pođite istočnim ili zapadnim stubištem sa prizemlja i popnite se na drugi kat
- od stubišta ili lifta prođite pokraj WC-a na drugom katu
- vijećnica V1 nalazi se na sredini dugog hodnika, sa sjeverne strane