Gdje je vijećnica V2?

Do vijećnice V2 možete doći na sljedeći način:
- pođite istočnim ili zapadnim stubištem sa prizemlja i popnite se na treći kat
- od stubišta ili lifta prođite pokraj WC-a na trećem katu
- vijećnica V2 nalazi se na sredini dugog hodnika, sa sjeverne strane