Gdje je vijećnica V3?

Do vijećnice V3 možete doći na sljedeći način:
- stepenicama u atriju popnite se na prvi kat
- prođite pored Velikog amfiteatra, dugim hodnikom do stubišta u Aneksu
- popnite se na drugi kat
- na sredini hodnika nalazi se vijećnica V3