Gdje je vijećnica V4?

Do vijećnice V4 možete doći na sljedeći način:
- stepenicama u atriju popnite se na prvi kat
- prođite pored Velikog amfiteatra, dugim hodnikom do stubišta u Aneksu
- popnite se na drugi kat
- pored stubišta nalazi se vijećnica V4